Kasvuhakkerointi

Mitä on kasvuhakkerointi

Kasvuhakkerointi on systemaattisen ongelmanratkaisun työkalu, jota voit käyttää omassa työssäsi tai arkielämässäsi mikäli kaipaat määränpäähän pääsemiseen lisää johdonmukaisuutta.

Kasvuhakkeroinnin tavoite on käyttää systemaattista testausprosessia liiketoiminnan ongelmanratkaisuun tai tavoitteiden saavuttamiseen oppimiskokemusten avulla. Systemaattinen testausprosessi keskittyy siihen, että ongelmanratkaisuun tai tavoitteen saavuttamiseen liittyvät testit viedään alusta loppuun sovitussa syklissä ja niiden analyysissä keskitytään oppimiskokemuksiin.

Keskeiset termit avattuna:
Systemaattisuus = tekemisestä muodostetaan toistettava rutiini.
Testaus = fokus on testaamisessa, eli hyväksytään se ettei lopputulosta tiedetä.
Prosessi = rutiiniin kuuluu prosessin kaikkien osien läpikäyminen.
Ongelmanratkaisu tai tavoitteen saavuttaminen = testaaminen keskittyy ennaltamääritellyn asian tavoittelemiseen.
Oppimiskokemus = testien tuloksiin suhtaudutaan arvokkaina oppimiskokemuksina, eli myös epäonnistuneista testeistä voidaan oppia.

Kasvuhakkerointi on siiloriippumaton työkalu, jota voi käyttää mihin tahansa yhtiön toiminnon tehostamiseen missä tahansa kokoluokassa tai yrityksen elinkaaren vaiheessa.

Kasvuhakkeroinnin perusprosessi

0. Päätä KPI (key performance indicator) eli kasvuhakkerointiprosessilla kehitettävä, mitattava tavoiteluku. KPI-tavoitteita voi olla esimerkiksi liikevaihto, verkkosivun liikenne, myyntipuhelut tai asiakastyytyväisyys.

1. Analyysi: Analysoi lähtötilanne tai testisyklin oppimiskokemus.
2. Hypoteesi: Muodosta 1-3 hypoteesia KPI:n kehittämiseksi esimerkiksi data-analytiikan tai haastattelujen avulla.
3. Priorisointi: Priorisoi hypoteesit onnistumisen todennäköisyyden, resurssitehokkuuden (aika ja raha) ja skaalautuvuuden perusteella.
4. Testaus: Vie valittu hypoteesi heti testiin. Pyri valitsemaan hypoteesi, jonka pystyt testaamaan valitun testaussyklin puitteissa.

Keskity prosessin jokaiseen vaiheeseen ja toista jokainen niistä sovitun syklin aikana (viikko tai kaksi viikkoa). Keskity testausrutiiniin - tulosten saavuttaminen ottaa aina aikansa.

Kasvuhakkeroinnin perusprosessi.

Tutustu strategisen kasvuhakkeroinnin metodiini

Opas siiloriippumattoman kasvuhakkeroinnin aloittamiseen. Metodi on käytössä sadoissa startupeissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.


Kasvuhakkeroinnin koulutus

Lue lisää keynoteista ja muista koulutuksista tai ota yhteyttä.

You've successfully subscribed to Mari Luukkainen
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.